Zelené střechy - funkce a působení zelených střech aneb proč si pořídit zelenou střechu?

23.02.2015

Zelené střechy nám poskytují řadu velmi užitečných funkcí, které ani dnešní technicky vyspělá doba a materiály nedokáží nahradit.

Je velká škoda, že i přesto, že tyto výhody, které jsou všeobecně známé a odborná veřejnost o nich dávno ví, se zelené střechy u novostaveb v naší zemi vyskytují jen zřídka a projektují se stále v malém množství.

Zelené střechy mají oproti klasickým střešním krytinám tyto výhody

1) Urbanistická a krajinná funkce

 • Zlepšují vzhled a kvalitu našeho životního prostředí.
 • Při zachování stávajících obytných ploch vytvářejí nové životní a obytné prostory.
 • Zpříjemňují obytné i pracovní prostředí.
 • Napomáhají zachovávání přírodní diverzity i v urbanizovaných aglomeracích.
 • Umožňují zachovat přírodu tam, kde její životní prostor zabraly stavby.

2) Ekologické funkce

 • Čistí ovzduší. Rostliny produkují kyslík a spotřebovávají oxid uhličitý, filtrují prach a absorbují aerosoly v ovzduší. Rostliny vážou také těžké kovy.
 • Ochlazováním povrchu střešních plášťů omezují víření prachu vlivem omezení vertikálních proudů vzduchu vyvolaných ohříváním povrchů střechy.
 • Regulují vlhkost. Za vlhkého počasí voda zůstává v rostlinách a v substrátu. V suchých dnech se následně pozvolna vypařuje do ovzduší a zvyšuje tak jeho vlhkost.
 • Zelené střech zásadním způsobem regulují odtokové poměry srážkové vody.
 • Zadržování vody může dosáhnout 42 až 85 % z celkového ročního množství srážkové vody. Zpomalením odtoku vody umožňují použití menších dimenzí odtokového potrubí a tím i ekonomické úspory na kanalizačním systému.

3) Ekonomické a ochranné funkce

 • Chrání střešní konstrukce a výrazně tak prodlužují jejich životnost.
 • Snižují nebezpečí mechanického poškození hydroizolace v důsledku vnějších vlivů
 • Chrání proti sání větru.
 • Zabraňují šíření ohně vzduchem a jsou ochranou proti sálajícímu teplu.
 • Zlepšují izolaci proti hluku a kročejové neprůzvučnosti.
 • Poskytuje tepelnou ochranu v zimě i v létě.
 • Zvyšují image majitele a uživatele nemovitosti jako člověka jednajícího odpovědně, myslícího na budoucnost se smyslem pro zachování kvalitního a zdravého životního prostředí.

Nevýhody zelených střech

 • Oproti klasickým technickým řešení je pořízení zelených střech o něco dražší, ale v celkovém důsledku se náklady vrátí.
 • Realizaci a projektování musí dělat kvalifikované osoby s dostatečnými praktickými znalostmi, tzn. nemůže to projektovat a realizovat každý.
 • Se zelenou střechou pravděpodobně naštvete souseda, který vám bude závidět.